Thông Tin Chuyển Khoản

vietcombank_big

Khách hàng sẽ chuyển khoản chính xác số tiền cần thanh toán cho đơn hàng theo thông tin dưới đây

– Tên chủ tài khoản: Lương Vĩnh Hà

– Số tài khoản: 0501 0000 50307

– Tại: Ngân Hàng Vietcombanks

– Nội dung: [Tên KH] [Loại hàng in][số điện thoại]. Ví dụ Cty A in hoa don 0903 800 507.

Sau khi nhận được số tiền chính xác thanh toán cho đơn hàng, nhân viên giao hàng sẽ gọi điện thoại thông báo xác nhận thông tin chuyển khoản của bạn